על אודות בית חינוך "דרך רוח" לתלמידי תיכון

בסרטון מופיעים מייסדי ארגון 'דרך רוח' – ד"ר סיגל נאור פרלמן וליאור פרלמן, צוות בית החינוך והתלמידים הלומדים בו במגמות הספרות והפילוסופיה.

הרציונל

בבתי ספר תיכוניים רבים מאוד בארץ לא קיימות מגמות של לימודים מורחבים [3-5 יח"ל] בתחומי מדעי הרוח השונים, גם לא בתחומי הליבה - ספרות, תנ"ך והיסטוריה אותם מחויבים התלמידים ללמוד בהיקף של 2 יח"ל. כך יוצא, שתלמידים המעוניינים להרחיב את לימודיהם באחד מהתחומים הללו ניצבים מול שוקת שבורה. עובדה זו משפיעה גם על יוקרתם של התחומים הללו כשהם נלמדים בהיקף של 2 יח"ל.

בנוסף, החשיפה לטקסטים מרכזיים העומדים בלב התרבות האנושית בכלל והתרבות היהודית והעברית בפרט וכן המיומנויות הבסיסיות - קריאה ביקורתית וכתיבה מקורית [מדעית ואישית], נזנחות לטובת לימוד מורחב של תחומים אחרים בעלי רייטינג עכשווי גבוה יותר. בעולם שבו נדרש האדם להתאים את עצמו לסביבות משתנות באופן כללי ולסביבות עבודה משתנות באופן פרטי, משמעותם של לימודי הליבה העיוניים גדולה מתמיד.

ההכרה בצורך ההולך וגובר בלימודי מדעי הרוח מתבטאת גם בשני עניינים מרכזיים שאינם טכניים כלל ועיקר: הבונוסים הניתנים ללימודים המורחבים בספרות, תנ"ך והיסטוריה הושוו, לאחרונה, לבונוסים הניתנים ללימודים המורחבים של פיסיקה, כימיה וביולוגיה; והחל מחודש אוקטובר 2012 כוללת הבחינה הפסיכומטרית גם פרק של חיבור.

תיאור עקרוני של התוכנית

הרשות המקומית, בשיתוף עם מוסד אקדמי, קרנות פילנתרופיות וארגון "דרך רוח" משתפים פעולה להקמתו של בית חינוך ללימודי מדעי הרוח בהיקף של 5 יח"ל. בלימודים בבית החינוך לוקחים חלק תלמידי תיכון (י' – יב') מבתי ספר בעיר בהם אין מגמות מורחבות ללימודי מדעי הרוח (ספרות, תנ"ך והיסטוריה). בכל כיתה לומדים עד 25 תלמידים מבתי ספר שונים.

תוכנית הלימודים בבית החינוך מתבססת על תוכנית הלימודים של משרד החינוך ובנוסף אליה: אנשי רוח מתחומים שונים, סופרים ומשוררים מגיעים לבית החינוך על בסיס קבוע ונפגשים עם התלמידים; התלמידים נחשפים לפעילויות תרבותיות מגוונות: תיאטרון, קונצרטים, סיורים במוזיאונים וכן משתתפים בסדנאות כתיבה, ימי עיון ובפעילויות תרבותיות אחרות המתקיימות במוסד האקדמי ומחוצה לו.

בשנת הלימודים האחרונה בבית החינוך ניגשים התלמידים לבחינת הבגרות במגמה אותה למדו או מגישים עבודת גמר בהיקף של 5 יח"ל כחלופה לבחינת הבגרות. 
מורי המגמות השונות נבחרים בקפידה תוך שיתוף פעולה עם הרשות המקומית והאקדמיה, כשהשאיפה היא לשלב מורים בעלי תואר דוקטור יחד עם מורים מצוינים מבתי הספר בעיר, בעלי ניסיון רב בהכנה לבגרות.

ההוראה בבית החינוך מתבססת על שיטות חדשניות הכוללת שימוש בטכנולוגיה עדכנית ומאגרי מידע נרחבים (מתקיימים שיתופי פעולה הדוקים עם ספריות המוסד האקדמי בו פועל בית החינוך). הלימודים מרוכזים ביום לימודים אחד, בשעות הבוקר או בשעות אחה"צ. מערכות הלימודים בבתי הספר השולחים את תלמידיהם לבית החינוך מתואמות עם בית החינוך.